Waterbestendige
Campus

Deltares, Delft

Opdrachtgever: Deltares // Ontwerpteam: Urbanisten, K2 ruimtelijk ontwerp, Q4U en Ronald Westerhuis // Uitvoering: Van Ooijen, Verkuil en Moree, Riboton, Shape and Colour, De Vraagbaak Groep en Luc4Me.

Na aanleiding van een prijsvraag vroeg het waterinstituut Deltares uit Delft ons om een visie te ontwikkelen op hun campusterrein. Samen met de Urbanisten en K2 ruimtelijk advies heb ik deze visie opgesteld waarin bodem, watersysteem en de watercapaciteit, groen en de verkeersstructuren geïntegreerd zijn tot één ontwerp.

Deze prijsvraag hebben wij gewonnen en uiteindelijk hebben wij samen met de gebruikers de wensen in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een gestructureerd ontwerp van de campus. Een ontwerp met het accent op water en waterberging, de expertise van Deltares. Met een uitgebreid team van experts is het ontwerp uitgevoerd.

Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.
Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.Waterbestendige Campus - Deltares, Delft.

Met een uitgebreid team van experts is het ontwerp van de campus uitgevoerd. Wolbert zat ook in dit team en hij heeft samen met Florian Boer en Kim Kogelman het ontwerp uitgewerkt en overgedragen aan de aannemer. Dit hebben zij als team intensief en met veel betrokkenheid gedaan. Het ontwerp heeft geresulteerd in een gebruiksvriendelijk en groene Deltares campus.

Cees van Leeuwen – Deltares
Scroll Up