Buenos Aires en de klimaatbestendige delta

Paraná Delta, Argentinië

Opdrachtgever: op eigen initiatief, i.s.m. TU Delft, FADU Buenos Aires // Financierders: Mondriaanfonds en Nederlandse Ambassade in Argentinië

In 2012 heb ik een onderzoeksvoorstel geschreven voor de Paranádelta in Buenos Aires, dat door het Mondriaan Fonds gehonoreerd is. Mijn onderzoek richtte zich op de metropool in relatie tot de delta. Mijn bevindingen waren dat eigenschappen van het landschap ingezet kunnen worden om bebouwing, delta en gebruikers met elkaar te verbinden, waarbij het accent ligt op watermanagement.

In de tijd dat ik in Argentinië verbleef, ben ik de samenwerking aangegaan met de Faculteit Architectuur en Stedenbouw in Buenos Aires (FADU), de TU Delft en de ambassade. Samen met Veronica Zagare, promovendus stedenbouw, heb ik een publicatie geschreven die is opgenomen in het boek Urbanized Deltas van professor Han Meijer van de TU Delft.

Buenos Aires en de klimaatbestendige deltaBuenos Aires en de klimaatbestendige deltaBuenos Aires en de klimaatbestendige deltaBuenos Aires en de klimaatbestendige deltaBuenos Aires en de klimaatbestendige deltaBuenos Aires en de klimaatbestendige delta
Buenos Aires en de klimaatbestendige deltaBuenos Aires en de klimaatbestendige deltaBuenos Aires en de klimaatbestendige delta

Wolbert van Dijk makes a significant contribution between the exchange of delta, water and landscape knowledge between Argentina and The Netherlands. He always looks for the combination of social environment, climate change and new technologies in landscapes and public space. Themes that Wolbert van Dijk proposes to rethink of in the future of Dutch-Argentinian cities and landscapes

In 2014 he participated in Architectural SCA Magazine with his article about landscape design and the challenges about climate change.

by Carolina Quiroga

Scroll Up