De Zoetwatercoöperatie

Noord-Beveland, Zeeland

Opdrachtgever: ZLTO en College van Rijksadviseurs (CRA) / Eric Luyten // Subsidie: Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie // Ontwerpteam: Atelier Scope en Urban Synergy i.s.m. Deltares

Na aanleiding van een prijsvraag vroeg het waterinstituut Deltares uit Delft ons om een visie te ontwikkelen op hun campusterrein. Samen met de Urbanisten en K2 ruimtelijk advies heb ik deze visie opgesteld waarin bodem, watersysteem en de watercapaciteit, groen en de verkeersstructuren geïntegreerd zijn tot één ontwerp.

Deze prijsvraag hebben wij gewonnen en uiteindelijk hebben wij samen met de gebruikers de wensen in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een gestructureerd ontwerp van de campus. Een ontwerp met het accent op water en waterberging, de expertise van Deltares. Met een uitgebreid team van experts is het ontwerp uitgevoerd.

De Zoetwatercoöperatie Noord-Beveland, ZeelandDe Zoetwatercoöperatie Noord-Beveland, ZeelandDe Zoetwatercoöperatie Noord-Beveland, ZeelandDe Zoetwatercoöperatie Noord-Beveland, ZeelandDe Zoetwatercoöperatie Noord-Beveland, ZeelandDe Zoetwatercoöperatie Noord-Beveland, Zeeland

Vanuit verschillende perspectieven heeft het team de mogelijkheden voor een alternatief en duurzaam landbouwsysteem onderzocht. Zij hebben condities geschapen voor een landschappelijk inpassing van nieuw watersystemen en zilte teelten. De hoofdrolspelers hierin zijn de agrariërs in het gebied. Door de toepassing van een specifiek interview methodiek zijn latente sociale en economische waarden naar boven gekomen die uiteindelijk ingezet zijn voor de ontwikkeling van de ruimtelijke strategieën.

Stimuleringsfonds voor de creatieve Industrie

Scroll Up