Door de industrialisatie, verstedelijking en digitalisering is men steeds verder los komen te laten staan van de natuur, terwijl we daar wel onderdeel van uitmaken. Daar zijn we ons te weinig van bewust. Zeker met de opwarming van de aarde en de consequenties daarvoor voor mens en natuur, vind ik het van belang om dat bewustzijn te vergroten door deze dichter bij elkaar te brengen.

In bebouwd gebied speelt hetzelfde. Ook daar wil ik mens en buitenruimte zoveel mogelijk samenbrengen. Ik wil mensen die buitenruimte bewuster laten beleven door deze toegankelijker te maken. Steden worden zo aantrekkelijker.

Wolbert van Dijk - Landscape / urbanismWolbert van Dijk - Landscape / urbanismWolbert van Dijk - Landscape / urbanismWolbert van Dijk - Landscape / urbanism

Werkwijze

Stedenbouw. De weg ernaar toe

Het maken van een ontwerp begint bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever; Samen de locatie bestuderen en het proces bepalen. Mijn werkwijze is om samen met de belanghebbenden te ontdekken wat er nodig is om een betekenisvolle plek te creëren, of dat nu om een eiland gaat, een tuin of een plein. Mijn methodiek is het langere tijd verblijven op de locatie met als doel, de ontstaansgeschiedenis te doorgronden. Ook leg ik in dit stadium contacten met de gebruikers, interview ik belanghebbenden en inventariseer wensen en mogelijkheden.

Stedenbouw en communicatie

Centraal in mijn werk staat het vormen van allianties om projecten te realiseren. Daarom zoek ik naar samenwerkingsverbanden tussen onder andere bewoners, vakgenoten, onderwijsinstellingen, aannemers, sociologen, schrijvers, overheden en stichtingen.

Tijdens het ontwerpproces maak ik tekeningen, die ik gebruik als communicatiemiddel. Al schetsend doe ik onderzoek en kom ik tot ontdekkingen. In het eindbeeld vat ik het ontwerp samen en streef ik ernaar om een sfeer over te brengen.

Stedenbouw en landschap

Mijn manier van onderzoeken en ontwerpen is sterk geënt op de Nederlandse ontwerptraditie van stedenbouw vanuit het landschap.
De openbare ruimte is het raamwerk waarbinnen de bebouwing gesitueerd is; het raamwerk is de hardware, de bebouwing de software. Het raamwerk is solide, daarbinnen doen zich door de tijd heen ontwerpopgaven voor. Een van de opgaven is waterveiligheid en waterberging.

De relatie tussen de openbare ruimtes en de bebouwing wordt gelegd door routes. Ik hecht hieraan een groot belang omdat zo de plek waar mensen wonen en werken wordt gekoppeld met de omgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Stedenbouw en de straat

Waar het gaat om de openbare ruimte binnen het ontwerp stel ik mezelf de vraag; Hoe komen mensen op hun werk en thuis en waar komen ze elkaar tegen? Maar ook hoe verhouden de gebouwen zich tot de openbare ruimte, waar zijn de entrees, waar bevinden zich de ramen, waar is de oprit? Positionering en gebruik van bebouwing en openbare ruimte staat centraal.

CV

Ik ben landschapsontwerper (ing) en stedenbouwkundige (Murb, met Lof). Al vanaf jonge leeftijd heb ik een fascinatie voor buitenruimte en gebouwen. Na de opleiding tuin- en landschapsinrichting op Larenstein in Velp ben ik gestart met de Academie van Bouwkunst in Rotterdam om daar stedenbouw te studeren. In 2011 ben ik gestart met mijn eigen bureau en heb ik mij gespecialiseerd in de waterproblematiek in Delta’s. Dit is mede mogelijk gemaakt door de toekenning van een Startstipendium van het Mondriaanfonds. Daarvoor heb ik vijf jaar bij PalmBout Urban Landscapes gewerkt. Daar heb ik buitenruimte- en stedenbouwkundige projecten gerealiseerd en heb ik het ontwerpvak geleerd.

Scroll Up