Het Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivier

Regio Rotterdam Rijnmond

Opdrachtgever: op eigen initiatief, i.s.m. Rotterdamse Academie van Bouwkunst en TU Delft Delta Urbanism

Ik heb mezelf de vraag gesteld hoe regio Rijnmond klimaatbestendig kan worden. Eén van de maatregelen is het ophogen van de dijken. Voor het gebied van Rotterdam tot Hoek van Holland heb ik een strategie ontwikkeld om de dijken in het bestaande landschap te integreren waar het kan en te verhogen waar het moet. Daarvoor bracht ik de geomorfologie in kaart. De dijken deelde ik vervolgens op in treden met verschillende functies. Ik heb hierover gepubliceerd en er lezingen over gegeven in binnen- en buitenland.

Om kennis te delen en mijn visie te verspreiden heb ik voor dit project de TU Delft, Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland en het Nationaal Deltaprogramma benaderd.

Het Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivier
Het Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivierHet Dijkplateau, deltalandschap tussen stad en rivier

De kracht van de ontwerpen van Wolbert is dat ze zo vanzelfsprekend lijken. Dat komt door zijn scherpe oog voor de context – zowel ruimtelijk als sociaal. Zijn ontwerpen zijn niet alleen veranderingen van of toevoegingen aan die context, maar hun kracht is dat ze het essentiële karakter van de context versterken. Ze doen je afvragen: ‘Waarom heeft niet iemand dit al veel eerder bedacht?’

Han Meyer

Scroll Up