Ik heb een initiatief. Doe je mee?

Heb je een water, klimaatsverandering of vergroeningsopgave kijk dan bij deze projecten.  …lees meer

Ik ben nieuwsgierig, leergierig en wil onderzoeken. Als ik ergens mogelijkheden zie, neem ik initiatief om samen met anderen een project op te zetten. Door de krachten en kennis te bundelen, kunnen we gezamenlijk inspelen op actuele ontwikkelingen.

Ik heb verstand van de groene stad, getijdenlandschappen en water in de stad. Daarnaast heb ik veel kennis van de stedenbouw. Deze kennis zet ik in om tot een optimaal ontwerp te komen.

Heb je advies of expertise nodig?

Ben je een (overheids) instelling of stichting kijk dan bij deze projecten.  …lees meer

Ik werk graag samen met jouw team. Mijn expertise en kennis van landschap en stedenbouw zet ik in om een antwoord te formuleren op een complexe ruimtelijke opgave. Ik functioneer als een intermediair. Schakelen tussen de verschillende disciplines binnen de organisatie vind ik essentieel. Samen stellen we een visie en stappenplan op die we later vertalen in een ontwerp. Ik denk met je mee over verschillende opgaven en oplossingen. 

Heb je een initiatief en wil je samen aan de slag gaan?

Ben je een collega-bureau of zelfstandige kijk dan bij deze projecten.   …lees meer

Als vakman met kennis van stedenbouw en landschap wil ik graag met je samenwerken, van concept tot inrichtingsplan en uitvoering Ik heb vijftien jaar ervaring met veel verschillende soorten projecten op veel schaalniveaus. Ook heb ik een uitgebreid netwerk met een verscheidenheid aan kennis waaruit ik kan putten. 

Scroll Up